Правила Центру

Правила Родинного психологічного центру «Психея»

1. Правило конфіденційності

Співробітники Психологічного Центру «Психея» (у подальшому Центр), а також фахівці, що надають

консультаційні та психологічні послуги в рамках діяльності Центру «Психея» (в подальшому – Спеціалісти),

а також клієнти, які відвідують індивідуальні та групові зустрічі на підставі усного або письмового

договору зі Спеціалістом від імені Центру (у подальшому — Клієнти), зобов  язуються дотримуватись

конфіденційності та нерозголошення особистої інформації інших осіб, яка стала доступною їм у процесі

отримання чи надання послуг в Психологічному центрі «Психея».

2. Правило професійних стандартів та якості послуг

Спеціалісти Центру – це сертифіковані психотерапевти, або психологи, які пройшли додаткову

спеціалізацію в напрямках психології або психотерапії. Ми підтримуємо високу якість наших послуг

відповідно до Етичного кодексу психолога Товариства психологів України, а також відповідно до

міжнародних стандартів у психотерапії. Спеціалісти Центру не здійснюють медичне втручання, зокрема

гіпнотичне навіювання, не мають права призначати медикаменти та проводити релігійні заходи.

3. Порядок відміни та перенесення консультацій

У звя зку з необхідністю резервування приміщення та планування робочого дня Співробітників, у разі,

якщо клієнт здійснює відміну або перенесення своєї участі у груповій або індивідуальній зустрічі менше,

ніж за 1 добу, Клієнт зобов язується відшкодувати від 50% до 100% відсотків вартості разової послуги (за

домовленістю зі Спеціалістом, по умовчанню – 50%), яка була відмінена чи перенесена за причин Клієнта.

Відшкодування вартості має відбутись на наступній зустрічі, але не пізніше 1 тижня після перенесеної або

відміненої зустрічі. Для запобігання таких ситуацій, можливе введення передоплати однієї індивідуальної

чи групової консультації чи заняття наперед, за домовленістю клієнта і Спеціаліста. При роботі груп за

правилом абонементу, Клієнти сплачують вартість абонементу щомісяця. При попередженні про

відсутність клієнта, пропуск повертається Клієнтові у розмірі половини разової вартості заняття в рамках

абонементу, якщо інші правила відвідування групи не були встановлені на початку роботи групи.

4. Порядок завершення процесу психотерапії або консультування

При готовності Клієнта до завершення роботи Спеціаліста з Клієнтом ми оговорюємо 1-2 зустрічі на

завершення, це є гарантією безпечності психологічного процесу для Клієнта, що надання психологічної

допомоги не перерветься незавершеним.

5. Правило співпраці з іншими організаціями та поширення знань і програм Центру

П. 1 Всі програми, які представлені в Центрі або викладені на сайті Центру від його імені, є об єктом авторського права власника  Центру і не можуть бути скопійовані або відтворені в тому ж складі та з тією ж назвою, що і в рамках діяльності Центру.

П.2 Водночас, наповнення програм, знання та навички залишаються інтелектуальною власністю

Спеціаліста — автора і розробника програми і можуть біти використані в Центрі чи поза його межами, за

згоди цього Спеціаліста, якщо умови використання не суперечать пункту 1 даного правила № 5.

6. Правило поваги до вибору

Всі Спеціалісти Центру зобов язані поважати право Клієнта щодо вибору Спеціаліста та будь-яких кроків у

процесі психологічної допомоги або психотерапії. Водночас, Спеціаліст Центру, у разі, якщо він не може

надавати послуги Клієнтові, має право попередити Клієнта про це заздалегідь з поясненням причини.

7. Порядок ознайомлення з правилами

Спеціаліст, що здійснює першу очну зустріч з Клієнтом, зобов язаний ознайомити Клієнта з даними

правилами в повному обсязі. Спеціаліст, що починає співпрацю з Центром, має поставити свій підпис про

ознайомлення у перший день роботи, до початку здійснення діяльності у рамках діяльності Центру.